WAT DOE IK? CAN I HELP YOU?

 

 

 

For English scroll down.

IN EINDHOVEN…….

Sinds begin 2017 is er een nieuw bureau in  Eindhoven: het MVV Advies Bureau Eindhoven.

Wat doet dit bureau?

Dit bureau helpt en adviseert u bij  het aanvragen van een verblijfsvergunning, of bij inburgering of over het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Bijvoorbeeld: u heeft een relatie met iemand uit een land van buiten de Europese Unie(EU). U wilt graag dat hij/zij bij u in Nederland komt wonen. Wat moet er dan geregeld worden en aan welke voorwaarden moet u beiden voldoen om het te realiseren? En hoe kan de buitenlandse partner zich dan voorbereiden op het inburgeringsexamen buitenland en hoe gaat dat dan, is ook een vraag die veel gesteld wordt.

Een ander voorbeeld: U woont in Nederland en u heeft een Portugees paspoort. Uw partner komt uit Brazilie en u wilt samen met uw partner in Nederland wonen. Omdat u uit een EU land komt, gelden voor u andere regels. Bijvoorbeeld uw Braziliaanse partner hoeft geen inburgeringsexamen te doen in Brazilie. U kunt de verblijfsvergunning voor uw partner al aanvragen als uw partner al hier is. Ik kan u daarbij helpen en adviseren.

Ik help u dus bij het aanvragen van een verblijfsvergunning: voor de eerste keer of voor de verlenging van de verblijfsvergunning die u al heeft en die binnenkort afloopt. Dit kan door het invullen van een formulier of via de digitale weg. Het kan ook zijn dat de IND u een brief heeft geschreven, die u niet helemaal goed begrijpt. Dan kan ik deze brief uitleggen en u helpen bij het beantwoorden daarvan.

Mijn naam is Peter Ploeger en ik heb ervaring in dit werk. Ik probeer zo duidelijk mogelijk te zijn: Wat is er mogelijk in uw situatie en wat is niet mogelijk? Ik wind er geen doekjes om.

Als ik u een advies geef, dan vraag ik daar een vergoeding voor. Dit om de kosten van de instandhouding van het kantoor te dragen. 

Hoe komt u met mij in contact ?

U kunt mij bellen of appen*: 06-40142044. Of u kunt mij een email sturen: mvvadvies@gmail.com, dan maken wij zo een afspraak.

Appen* betekent dat ik Viber, Telegram, Whatsapp  en Signal gebruik.

Mijn werkdagen zijn op maandag, woensdag en op donderdagavond (van 17.00 tot 22.30 uur). Op dinsdag en vrijdag ben ik dus niet op kantoor. U kunt mij dan wel een app* sturen bijvoorbeeld.

Als u wilt zijn ook andere tijden en plaatsen om elkaar te spreken in overleg mogelijk. Ook bij u thuis. Daar vraag ik wel een kleine extra vergoeding voor.

De ingang van het  kantoor is gevestigd aan de Hertogstraat in Eindhoven (zie foto). Het postadres van het kantoor  is niet de Hertogstraat, maar het adres is: de Rozentuin 6, 5611 SW Eindhoven.

IMG_0359.jpg

Dit is het nieuwe kantoor, niet het hele gebouw natuurlijk!

Dit kantoor is gelegen naast mijn voormalige kantoor dat lag aan de Hertogstraat 1C. Op deze niet bijster goede foto ziet u achter de Jumbo lantaarnpaal een deur: deze geeft toegang  tot mijn kantoor: begane grond, geen lift of geen trap meer. Slechts enkele stappen en u bent er.

WAT kost WAT bij het MVV Advies Bureau Eindhoven in 2020 ?

Eerste algemene adviesgesprek van 20 minuten: gratis,

Aanvraag visum kort verblijf                               40,00 euro,

 Aanvraag MVV-partner/echtgenoot(M/V)        184,00 euro,

Aanvraag MVV-Turkije ( alleen partner/echtgenoot) 125,00 euro,

Aanvraag MVV-kind, dat mee komt                    65,00 euro,

Aanvraag MVV-kind, zelfstandig                         184,00 euro,

Aanvraag Toetsing EU recht (bij terugkeer)    148,00 euro,

Aanvraag Toetsing EU recht a la Chavez           135,00 euro,

Verlengen verblijfsvergunning regulier            55,00 euro,

Andere verblijfsvergunning (regulier of EU)   55,00 euro,

Informatie over ” Nederlander worden”           45,00 euro,

Bezwaar maken tegen afwijzing van het visum   80,00 euro, 

Meerdere keren (telefonisch)een iets vragen-

het gaat dan steeds over dezelfde (aan)vraag,      40,00 euro,                                                                   

Aanvraag examen inburgering buitenland            gratis,

Via internet een afspraak maken met de IND         gratis

 

U  kunt betalen kan via pin of  via een bankoverschrijving.

Het banknummer is NL 23 INGB 0007 6734 70  MVV Advies Bureau Eindhoven.

Om veiligheidsredenen vind ik contante betaling niet echt een goed idee!

Het gevraagde bedrag is dus eenmalig en heeft uitsluitend betrekking op een aanvraag die ingediend gaat worden. Ik werk dus niet met een uurprijs.  In deze prijs zijn ook inbegrepen de eventuele (vervolg)gesprekken, telefonische of app- contacten die betrekking hebben op de aanvraag en het eenmalig aangetekend verzenden van de aanvraag naar de IND.

Bij tussentijdse wijziging van de aanvraag wat betreft het doel van verblijf, behoud ik mij het recht om de prijsafspraak te heroverwegen. Indien u afziet van het doen van een aanvraag om welke reden dan ook en u heeft al betaald, dan vindt er geen restitutie plaats. Heeft u nog niet betaald dan dient u wel het eerder overeengekomen bedrag te betalen.

Als u gebruik wil maken van mijn diensten, gaat u bij betaling akkoord met het bovenstaande. Voor het overige gelden de algemene voorwaarden. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel(KvK). Het MVV Advies Bureau Eindhoven is bij de KvK geregistreerd onder nummer 67632637.

PRIVACY STATEMENT VAN HET MVV ADVIES BUREAU EINDHOVEN

Voor het schriftelijk/digitaal aanvragen van een verblijfsvergunning, of het verlengen daarvan of het wijzigen van uw verblijfsvergunning of het aanvragen van een visum, heb ik uw persoonsgegevens nodig. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van zowel de vreemdeling als – indien van toepassing – van de (erkend) referent.  Het gaat dan over gegevens over naam, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat, inkomen e.d. Het is vanzelfsprekend dat u mij deze informatie vrijelijk verstrekt, want deze informatie is nodig voor het kunnen indienen van een zo volledig mogelijke aanvraag bij de IND. Het aanvraag -formulier dat vereist is voor het kunnen doen van een aanvraag is de leidraad voor uw informatieverstrekking. De verstrekte informatie wordt alleen gebruikt voor dit doel.

Alle informatie die u verstrekt wordt naar de IND gestuurd of krijgt u, als deze informatie niet gebruikt wordt weer terug. Door mij wordt er geen andere informatie bij instellingen, organisaties of personen opgevraagd, behalve dan wanneer ik nadrukkelijk vooraf uw toestemming daarvoor heb gevraagd en gekregen. Gedurende de tijd die nodig is om de aanvraag voor te bereiden, bewaar ik de door u verstrekte informatie veilig en zorgvuldig. Dit geldt ook uw informatie die ik in mijn computer heb gezet. Alleen ik heb toegang tot deze informatie. U heeft het recht om inzage te krijgen in de reeds door u verstrekte persoonsgegevens, of om deze gegevens te verwijderen of nieuwe gegevens toe te voegen.

Eindhoven, 01-07-2020.

 

PS: u vindt mij ook op Facebook, met regelmatig een berichtje over nieuwe regels, dingen die leuk zijn of niet. Even checken!

peter p

IN EINDHOVEN…

Since the beginning 2017 there’s been a new agency in Eindhoven: het MVV Advies Bureau Eindhoven.  What does this agency do?

This agency helps and advises you on questions about visas, immigration, or how to obtain Dutch citizenship.

For example: you have a relationship with someone from a country outside the European Union (EU). You would like him/her to come live with you in the Netherlands.

Which requirements and conditions does each of you have to satisfy to realize this goal? How can the foreign partner prepare him/herself for the immigration examination? What happens then?

I can help you with this.

Another example: you live in the Netherlands and you have a visa for residence and you would like to become a Dutch citizen. What is the minimum number of years you are required to have lived in the Netherlands to become a naturalized Dutch citizen; do you have the appropriate visa to apply for a Dutch passport; and are you required to have Dutch writing skills?

 I can help and advise you with this.

My name is Peter Ploeger and I’ve done this work already for many years now.

If I give counsel, I request payment in return. The first meeting to see if I can be of service is free of charge.

How can you contact me to make an appointment?

You can call, text  or app me at: 06-40142044.

My working hours are on Mondays and  Wednesdays (9-18.00 hrs.) and Thursday evening(19.00 -22.30). Arrangements to meet at other times or places is possible.

At your home is also an option.

Or you can send me an email at mvvadvies@gmail.com. It’s easy to make an appointment.

My office is located at the Hertogstraat  in Eindhoven: IMG_0359.jpg

This is my new offfice.

In the middle of the photo, maybe difficult to see, there is a door which will lead you to my office. You don’t have to climb a stair or take an elevator, it is ground floor, quite easy!

Just for you!

 

eindhoven vroeg in de morgen.jpg

Eindhoven, early in the morning..