IND breidt dienstverlening uit aan kennismigranten in Zuid-Limburg.

Expat Centre Maastricht Region, Gemeente Maastricht en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) initiëren pilot rondom versnelde inschrijvingsprocedure en serviceverlening in de regio

Met ingang van deze week kunnen internationale kenniswerkers, wetenschappelijk onderzoekers, start-ups, buitenlandse investeerders en hun gezinsleden versneld hun formaliteiten voor inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en het afhalen van hun verblijfsdocument regelen bij het Expat Centre Maastricht Region. Tijdens de één jaar durende pilot koppelen het Expat Centre Maastricht Region, Gemeente Maastricht en de IND hun dienstverlening zodanig aan elkaar dat deze klanten op één dag en op één locatie alle formele stappen kunnen doorlopen, de zogeheten one stop shop.

De formele stappen bestaan uit het ontvangen van een verblijfsvergunning, inschrijving bij de gemeente en een persoonlijk adviesgesprek over wonen en werken in Zuid-Limburg. Bovendien zorgt de zogeheten fast track ervoor dat we het burgerservicenummer (BSN), dat de eerste en belangrijkste sleutel is voor een goede landing in Nederland, binnen drie dagen kunnen uitreiken in plaats van de wettelijk vastgestelde termijn van vier weken.

Verbeterde dienstverlening
De IND verruimt voor het aanbieden van de uitgebreidere dienstverlening haar openingstijden in Maastricht. Het inschrijvingsproces voor internationale klanten die gaan wonen en werken in de regio Zuid-Limburg wordt hierdoor aanzienlijk klantvriendelijker.

Werknemers van bedrijven die erkend referent zijn, kunnen gebruikmaken van de one stop shop en fast track. Ook andere mensen uit het buitenland die in de regio Zuid-Limburg willen werken, wonen of studeren, kunnen terecht bij het servicepunt van de IND in Maastricht voor een aantal diensten, bijvoorbeeld voor het afhalen van het verblijfsdocument en het afnemen van biometrie.

Nederland kennismigratieland
De aantrekkelijkheid van Nederland voor internationale kenniswerkers en hoogopgeleiden staat hoog op de agenda van het huidige kabinet. Om de positie van Nederland als kennismigratieland te versterken, wil de IND de dienstverlening aan deze doelgroep verder professionaliseren door samen te werken met gemeenten. Met de pilot in Maastricht brengen we in kaart hoe deze vorm van dienstverlening landelijk navolging kan krijgen.

Het Maastricht International Centre, waar Expat Centre Maastricht Region een onderdeel van is, draagt met deze dienstverlening bij aan de ontwikkeling van een krachtige internationale kennisregio. Ook de krapte op de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt wordt door het aantrekken en behouden van internationale kenniswerkers aangepakt. In verhouding tot de rest van Nederland zijn dat er in de regio Zuid-Limburg veel: 36% van de internationale werknemers in Zuid-Limburg is kenniswerker. In de rest van Nederland is 27% kenniswerker (Monitor internationale werknemers, 2019).

​Bron: http://www.ind.nl

Vraagje: hoe verhoudt dit initiatief zich tot de komende sluiting van het in IND kantoor in Eindhoven?

In Eindhoven e.o. wonen ook veel kenniswerkers en de regio Eindhoven wordt ook door het Kabinet gewaardeerd door de geweldige economische bijdrage van deze regio aan ’s lands economie. Dus daar mag, zeker van de kant van de IND best ook wel wat tegenover staan!

Maar nog beter is het om de IND ook meer taken te geven die bijdragen aan een snelle en succesvolle start van alle nieuwkomers in het land.

Alle nieuwkomers hebben baat bij het snel verstrekken van het BSN.

Daarmee gaan ” deuren open “: naar werk, zorgverzekering, je prive bankzaken, inschrijven op een school e.d. Deze snelle afgifte alleen voorbehouden voor een speciale groep nieuwkomers ruikt niet fris!

VISUM NIEUWS!

Zijn de servicekosten van VFS niet gewoon verkapte extra visum leges? En kunnen we VFS aanpakken op verkeerde service?

” Tot mijn verbazing zag ik dat iemand die een visum aanvraagt niet alleen leges moet betalen maar ook nog apart VFS mag spekken voor het aannemen van de aanvraag. Zijn leges niet bedoeld als een vergoeding voor de service? En moet u zien hoe de kosten dankzij die verplichte “dienstverlener” omhoog klappen! Mag VFS zomaar zoveel extra kosten gaan rekenen terwijl ze een monopolie hebben? En wat als er weer eens een medewerker bepaalde essentiele stukken mee terug naar huis heeft meegegeven kunnen we ze dan op wanprestatie aanspreken?

Toeristen uit landen waarvoor een visumplicht geldt zoals China, Rusland en India gaan volgend jaar flink meer betalen om Nederland of andere Schengenlanden te bezoeken. De Europese commissie heeft besloten dat op 2 februari 2020 de prijs voor een Schengenvisum voor een volwassene fors omhoog gaat.
Dat geldt ook voor het tarief van de externe dienstverlener waar een visum voor de Schengenlanden aangevraagd moet worden aldus kennisbank schengenvisum.info. Was een visumplichtige volwassen buitenlander dit jaar nog maximaal € 90,- kwijt (€ 60,- aan legeskosten voor een aanvraag van een Schengenvisum en € 30,- servicekosten). Vanaf februari volgend wordt dit € 160,- per persoon (€ 80,- voor de aanvraag van een visum en € 80,- voor de externe dienstverlener). Visumaanvragers moeten vanaf februari ook in vrijwel alle gevallen verplicht gebruik maken van een externe dienstverlener (VFS Global). Wordt een visum afgewezen dan is de aanvrager alle betaalde kosten kwijt. Er volgt geen restitutie.
Een reden om een visum voor Nederland aan te vragen kan heel divers zijn maar meestal gaat het om een toeristisch verblijf, bezoek aan familie, verblijf bij partner of een zakelijk bezoek…”. (einde citaat)

bron: Vreemdelingenrecht.com

Aanpassingen in de regels voor aanvraag Schengenvisum en Caribisch visum

Per 1 februari 2020 gelden er nieuwe regels als u een Schengenvisum of Caribisch visum aanvraagt. Dat is een gevolg van nieuwe regelgeving die door de Europese Unie is vastgesteld.

 De belangrijkste veranderingen op een rij:

 Vanaf 1 februari 2020 kunt u al 6 maanden van tevoren uw aanvraag voor een Schengenvisum indienen (dit was 3 maanden). 

Vanaf 1 februari 2020 heeft u geen luchthaventransitvisum nodig als u een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning heeft voor Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba;

 Vanaf 1 februari 2020 gelden hogere tarieven. De visumleges wordt verhoogd van 60 naar 80 euro; voor kinderen tussen 6-12 jaar van 35 naar 40 euro.

 De visumleges voor het Caribisch visum wordt verhoogd van 35 naar 80 euro. Het Caribisch visum voor kinderen (tot 6 jaar) blijft gratis.

Bron: website mijn overheid. 09-12-2019.

 

 

Kabinet investeert in dienstverlening grensinfopunten (een GIP).

Het kabinet gaat de grensinformatiepunten vanaf komend jaar financieel ondersteunen.

De tien infopunten, verspreid langs de grens, bieden dienstverlening aan werknemers die werken, wonen of studeren in een van de buurlanden of dit van plan zijn.

Ruim 20.000 Nederlanders pendelen dagelijks voor werk tussen Nederland en Duitsland of België. Bijna 80.000 mensen uit onze buurlanden werken in Nederland. En nog eens duizenden Nederlanders wonen vlak over de grens.

De regels voor het opbouwen van pensioen, het betalen van belastingen of de ziektekostenverzekering verschillen per land. Dit geldt ook voor zaken als diplomawaardering, het halen van een rijbewijs, de regels bij ontslag of de hoogte van de kinderbijslag. Het is door deze verschillen lang niet altijd duidelijk wat wonen of werken over de grens betekent voor iemands persoonlijke situatie.

Onder andere de provincie, SVB, UWV, Belastingdienst, CAK en partnerorganisaties in Duitsland en België werken samen in de grensinfopunten (doet in de IND niet mee?).

Er zijn loketten in Terneuzen, Maastricht, Bergen op Zoom, Baarle Nassau, Eindhoven*), Bad Nieuweschans en, over de grens, in Aachen-Eurode, Mönchengladbach, Kleef en Gronau.

Digitaal biedt de website www.grensinfo.nl informatie.

*) Organisatie: GIP Eindhoven,
Vestdijk 27a,
5611 CA  Eindhoven,
Telefoon: +31 (0)40 238 6775,
E-mail: gip@eindhoven.nl

NIGERIA EN MIGRATIE NAAR NEDERLAND

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) heeft dinsdag 19 november 2019 in Nigeria afspraken gemaakt over de aanpak van illegale migratie.

Nederland zet in op capaciteitsopbouw in het Afrikaanse land en op verbetering van grensbewaking. Dat is nodig, omdat veel Nigerianen het land willen verlaten op zoek naar een betere toekomst. Ook is afgesproken de goede samenwerking op terugkeer verder te versterken.

Illegale migratie voorkomen

Volgens  Broekers-Knol is het onwenselijk dat veel Nigerianen de sprong naar Europa  wagen.

 ‘Nigerianen maken hier in Nederland bijna geen kans op asiel’,

stelt ze.

‘Ze krijgen een afwijzing en staan daarna op straat, of zwerven door Europa’.

Ook is het lastig om de uitgeprocedeerde Nigerianen uit te zetten, omdat ze voor die tijd vaak al met onbekende bestemming zijn vertrokken. Voor de migranten zelf is de reis levensgevaarlijk, ook omdat meestal gebruik wordt gemaakt van criminele smokkelbendes.

Het is daarom vooral belangrijk om te voorkomen dat Nigerianen via illegale migratie naar Europa reizen. Dat betekent niet alleen betere grensbewaking in Nigeria, maar ook het aanpakken van smokkelnetwerken en mensenhandelaren. Ook investeert Nederland in bewustwordingscampagnes voor de gevaarlijke reis. Voor het wegnemen van de grondoorzaken van migratie is het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verantwoordelijk. Maar ook de handelsmissie van de minister-president helpt daarbij.

Training en ondersteuning

Broekers-Knol heeft in Nigeria afgesproken dat ze de Nigeriaanse grensbewakers gaat voorzien van een app om offline paspoorten te kunnen controleren. Ook komt er een vervolg op een trainingsprogramma voor medewerkers van de Nigeriaanse immigratiedienst. Verder worden grensbewakers getraind en wordt er expertise uitgewisseld tussen Europese en Nigeriaanse officieren van justitie, ter bestrijding van mensenhandel en grensoverschrijdende criminaliteit.

Terugkeer

Nigeria is een van de weinige Afrikaanse landen met uitgebreide regelgeving op het gebied van migratie. Op papier is veel al geregeld, maar de uitvoering vergt nog veel aandacht. Daardoor zijn er nog te vaak illegale migratiestromen vanuit het land.  Als het gaat om terugkeer, werkt Nigeria goed mee. Die samenwerking zal de komende jaren verder worden geïntensiveerd.

Bron: de site ” De Rijksoverheid. Voor Nederland “