SCHIJNERKENNINGEN VAN KINDEREN?

Een bericht van het NVVB:

Verklaring ten behoeve van erkenning van een kind(?)

Woensdag 22 Mei 2019

Eerder heeft het NVVB bericht over erkenningen van kinderen die mogelijk in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde. Dat zijn erkenningen die  in Nederland plaatsvinden en slechts het enkele oogmerk hebben( =bedoeling) om verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen. De zogenaamde schijnerkenningen dus.

Of de erkenning is gedaan in het buitenland en wordt ter registratie aangeboden aan het loket Burgerzaken, of men wil bij de ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) een kind erkennen. Zowel de BRP-ambtenaar als de abs zal moeten onderzoeken of de erkenning mogelijk strijdig is met de Nederlandse openbare orde. Als dat het geval is, dan mag de erkenning niet geaccepteerd worden of wordt de erkenningsakte niet opgemaakt. Er is strijd met de Nederlandse openbare orde als de erkenning alleen maar bedoeld is om verblijfsrecht in Nederland te krijgen te krijgen.

 (…)

Voor erkenning is er geen wettelijke eis dat een verklaring moet worden afgelegd. Maar in het onderzoek dat de BRP-ambtenaar of de abs moet uitvoeren, kan aan betrokkenen natuurlijk wel gevraagd worden om een verklaring af te leggen waarin staat dat de erkenning niet is gedaan of verzocht slechts met het enkele oogmerk om verblijfsrecht in Nederland te krijgen.

Vanuit het Multidisciplinair Team Schijnerkenningen, waarin de NVVB participeert, wordt geadviseerd een dergelijk verklaring te laten afleggen. Daarbij kunnen dan vergelijkbare criteria worden gehanteerd. Dat betekent dat de erkenning niet langer dan 10 jaren geleden is gedaan en dat de moeder dan wel de (beoogd) erkenner geen verblijfsrecht in Nederland heeft voor onbepaalde duur.

(…)

 

Ps: dit bericht is door mij wat korter gemaakt en wat leesbaarder. Mocht u problemen met de erkenning van een kind, zoals hier bedoeld, dan hoor ik dat graag.

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: