GOED ACVZ – ADVIES OVER DE NIEUWE INBURGERINGSWET

Met dit advies voldoet de Advies Commissie voor Vreemdelingen Zaken (ACVZ) aan het verzoek om te adviseren over het Voorstel van de nieuwe wet Inburgering.

Het ACVZ merkt o.a. het volgende op:

– Op essentiële punten is onvoldoende lering getrokken uit de negatieve ervaringen met het huidige inburgeringsstelsel. Het gaat hierbij met name om een gebrek aan duidelijkheid over het onderliggende normen- en waardepatroon van dwingen en straffen i.p.v. stimuleren en belonen; om een gebrekkige invulling van de systeemverantwoordelijkheid, waarbij de rollen van Rijk en gemeenten elkaar doorkruisen; en om een onvoldoende onderbouwing van gekozen uitgangspunten zoals het taalniveau.

Het ACVZ doet o.a. de volgende aanbevelingen:

– Richt het stelsel op alle nieuwkomers zodat ook vrijwillige inburgering wordt aangespoord.

– Onderbouw de wijze waarop en de steun waarmee de verhoging van het taalniveau van A2 naar B1 zal worden bevorderd.

– Bied de mogelijkheid het examen op een geschaald taalniveau af te nemen.

– Onderzoek en licht toe wat de effecten zijn van de verkorting van de verblijfsduur van vijf naar drie jaar op de integratie van asielstatushouders.

– Schrap de leeftijdsgrens van 28 jaar in art. 8 van het wetsvoorstel. Bied de onderwijsroute geheel kosteloos aan.

– Schrap de tussentijdse boetes en kies voor meer positieve prikkels. Kies voor een systeem van eerst overreden dan straffen, bijvoorbeeld door een last onder dwangsom op te leggen.

– Leg vast dat vreemdelingen die voldaan hebben aan de inburgeringsplicht, ook voldoen aan de inburgeringsvoorwaarden in de Vreemdelingenwet  en de Rijkswet op het Nederlanderschap.

– Maak een heldere keuze voor de regierol van gemeenten

– Ontwerp een overgangsregime waardoor voorkomen wordt dat tot 2026 twee verschillende regimes gelden. Beschrijf hierin dat DUO verplichtingen van de groep inburgeringsplichtigen 2013-2021 om leningen terug te betalen en boetes te voldoen, ruimhartig beoordeelt.

Bron: Migratieweb.

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: