GAAT HET GEBEUREN OP 5 FEBRUARI A.S.?

Even een voorafje: woensdag a.s. debatteert de Tweede Kamer over de komende nieuwe inburgeringswet. VNG en Divosa hebben een brief geschreven naar de Kamerleden. De brief vind je als je verder leest.

 

Datum: 29 januari 2020
Onderwerp: Input VNG & Divosa t.b.v. AO Inburgering en Integratie 5 februari
Geachte dames en heren,
Op 5 februari debatteert u over Inburgering en Integratie. Per 1 januari 2021 moet het nieuwe inburgeringstelsel van kracht worden. Wij, VNG en Divosa, steunen de hoofdlijn en ambitie van de nieuwe wet: meer nieuwkomers participeren sneller. Echter, zonder voldoende middelen en mogelijkheden om regie te nemen, kunnen gemeenten de nieuwe wet niet implementeren en uitvoeren. Het is nodig dat de financiële en inhoudelijke knelpunten snel worden opgelost, zodat gemeenten op tijd klaar zijn voor hun nieuwe taken. Deze punten hebben wij herhaaldelijk al gemaakt, in onze reactie op de conceptwet in september en ons persbericht van 12 november. Wij hopen op korte termijn hierover bestuurlijk in overleg te kunnen met de minister.
Omdat gemeenten niet opnieuw geconfronteerd kunnen worden met een financiële tegenvaller, hebben wij aangedrongen op een kostenonderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat er 42 miljoen extra nodig is voor gemeenten. Daarnaast is het nodig dat er middelen voor de implementatie beschikbaar komen, dat gaat om 56 miljoen (cf. ons persbericht van 12 november jl.). Het is randvoorwaardelijk dat deze middelen zo snel als mogelijk worden vrij gemaakt, uiterlijk in het Voorjaarsnota-traject. Zonder financiële dekking kunnen gemeenten de kwaliteit van de inburgering niet garanderen. Dit gaat ten koste van de begeleiding aan inburgeraars (aantal voortgangsgesprekken, maatschappelijke begeleiding) en kan andere negatieve effecten hebben zoals een ‘race to the bottom’ bij de aanbesteding van de inburgeringstrajecten. Gemeenten willen deze nieuwe taken alleen op zich nemen als dit daadwerkelijk een verbetering voor de inburgeraar betekent.
Ook over de regierol van gemeenten en de uitvoerbaarheid moeten nog stappen worden gezet. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd met de zorgpunten van gemeenten uit onze consultatie. In de concept-wettekst is er sprake van een ingewikkelde rolverdeling over partijen en een sterke sturing vanuit het Rijk. Dit zet gemeenten in een positie waarbij zij hun taken niet goed kunnen uitvoeren. Ook is het onduidelijk wat er in de lagere regelgeving komt te staan en wat de gevolgen daarvan zijn, zowel in de uitvoering als financieel. Het is jammer dat deze knelpunten niet zijn opgelost alvorens de wet voor advies naar de Raad van State is gestuurd.
Per 1 januari 2021 worden gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering. Tot die tijd moet er nog veel gebeuren. Wij wachten het voorstel van de minister om de financiële en inhoudelijke knelpunten op te lossen af.

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

2 gedachten over “GAAT HET GEBEUREN OP 5 FEBRUARI A.S.?”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: