Nederland verlengt de grenssluiting voor mensen van buiten Europa.

Nieuwsbericht | 15-05-2020

De reisrestricties zijn verlengd tot en met 30 juni. Het gaat hierbij om de inperking voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK).

Dit betekent dat personen die niet onder de volgende uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen.

De reisbeperking geldt niet voor de volgende categorieën personen:

  1. EU burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden die in Nederland woonachtig zijn of hier tijdelijk hun vaste verblijf (gaan) hebben;
  1. Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein en hun familieleden; die in deze landen woonachtig zijn of daar tijdelijk hun vaste verblijf (gaan) hebben.
  1. Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen);
  1. Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat;
  1. Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV).
  2.  Personeel van internationale en humanitaire organisaties;

Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken; hierbij gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is het bezoeken van een terminaal ziek familielid en het bijwonen van een begrafenis. Het is bedoeld voor de eerstegraads- en tweede graads familieleden. Partner en kinderen zijn eerstegraads en kleinkinderen zijn tweedegraads.

Transitpassagiers die via Nederland of een ander Schengenland naar een ander derde land willen reizen;

Personen die internationale bescherming behoeven; de grensprocedure is onverkort van toepassing.

Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten.

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: