Het Hof van Beroep van Brussel beslist in een arrest van 10 augustus 2018 dat personen geboren uit “Congolese” ouders in Belgisch-Congo, dus vóór de Congolese onafhankelijkheid in 1960, wel degelijk de Belgische nationaliteit bezaten. Door de annexatie van Congo bij België in 1908 hadden die ouders immers, net als alle Congolezen, de Belgische nationaliteit gekregen.

Op het moment van de onafhankelijkheid van Congo, op 30 juni 1960, verloren zij, en ook hun kinderen, de Belgische nationaliteit. Maar als zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 24 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) kunnen zij de Belgische nationaliteit herkrijgen.

Beslissing hof van beroep Brussel

Om de Belgische nationaliteit te kunnen herkrijgen, moet je ze eerst verliezen. En om de Belgische nationaliteit te verliezen, moet je ze eerst gehad hebben.

In het verleden stelde het Hof van Cassatie, in een arrest van 21 april 2011, dat personen geboren in Belgisch-Congo uit Congolese ouders, wel Belgische onderdanen waren, maar geen Belgische burgers: zij hadden minder rechten en hadden bijvoorbeeld een apart rechtssysteem. Zij verwierven de Belgische nationaliteit niet op basis van de Belgische nationaliteitswetten, maar op basis van specifieke wetgeving voor de kolonie.

Het Hof van Cassatie meende dan ook dat deze ”Belgen met Congolees statuut”, die op het moment van de onafhankelijkheid van Congo hun Belgische nationaliteit verloren, zich niet kunnen beroepen op de procedure tot herkrijging van de Belgische nationaliteit zoals voorzien in artikel 24 WBN.

Het hof van beroep van Brussel stelt nu dat er maar één Belgische nationaliteit is, die men heeft of niet heeft. Zoals hierboven uiteengezet werden de Congolese Belgen niet als Belgische ‘burgers’, maar slechts als Belgische ‘onderdanen’, of ‘Belgen met Congolees statuut’ beschouwd. Toch heeft dit onderscheid volgens het hof geen invloed op het bezit van de nationaliteit zelf. Er bestaat maar één soort Belgische nationaliteit”. (…)

Bron: Agentschap Integratie en Inburgering, Brussel.