EU BURGERS EN VERKIEZINGEN IN 2019?

1. Stemrecht voor EU-burgers voor de verkiezing van het Europees Parlement op 23 mei 2019.
EU burgers die in Nederland wonen en dus onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat, hebben onder een aantal voorwaarden stemrecht voor Europees Parlementsverkiezingen (EP-verkiezingen). Het gaat om personen die:
• op de dag van de kandidaatstelling (zijnde 9 april 2019) woonachtig en ingeschreven zijn in het Europese deel van Nederland;
• op de dag van de stemming 18 jaar zijn of ouder en
• niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.
Om aan EP-verkiezingen te kunnen meedoen, moeten EU burgers een schriftelijk registratieverzoek( het Y 32 formulier) indienen in de gemeente waar zij wonen.\. Burgemeester en wethouders zijn vervolgens verantwoordelijk voor de registratie van de kiesgerechtigdheid in de BRP.
2. Y 32-formulier
Voor het verzoek om registratie als kiesgerechtigde kan de niet-Nederlandse EU-burger het zogeheten Y 32-formulier gebruiken. De gemeente moet dit formulier toesturen aan iedere EU-burger die zich van buiten Nederland in de gemeente gaat wonen.
Verder moet gemeente het formulier verkrijgbaar stellen voorafgaand aan een EP-verkiezing, en wel minstens zes weken voor en op de dag van de kandidaatstelling (art. Y 1a van het Kiesbesluit). Voor de EP-verkiezing van 23 mei 2019 valt de dag van de kandidaatstelling op 9 april 2019.
Dat betekent dat het Y 32-formulier uiterlijk op 26 februari 2019 verkrijgbaar moet zijn bij uw gemeente. De gemeente brengt tevens uiterlijk 26 februari 2019 de mogelijkheid van registratie in de publiciteit (art. Y 32, negende lid, van de Kieswet).
De gemeente gaat waarschijnlijk EU burgers aan te schrijven.
Om hun stemrecht nog voor de EP-verkiezing op 23 mei 2019 te kunnen uitoefenen, moeten de EU-onderdanen hun verzoeken uiterlijk op de dag van kandidaatstelling (dat is 9 april 2019) hebben ingediend. Verzoeken die bij de gemeente na 9 april 2019 binnenkomen, dienen voor de EP-verkiezing van 23 mei 2019 buiten beschouwing te worden gelaten.
3. Geen stemrecht voor de EP-verkiezing voor personen met een Britse nationaliteit.
Waarschijnlijk zal het Verenigd Koninkrijk (VK) op 29 maart 2019 uit de Europese Unie treden. Als het VK de Europese Unie verlaat, hebben Britse EU Burgers géén stemrecht meer voor de EP-verkiezing van 23 mei 2019.
Britten die in Nederland wonen en zich in het verleden hebben laten registreren om in Nederland te kunnen stemmen voor EP-verkiezingen, krijgen dus géén stempas voor die verkiezing.
Bron: NVVB, het oorspronkelijke bericht is ingekort.

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: