DE NATIONALE OMBUDSMAN LAAT ONS HET VOLGENDE WETEN:(belangrijk!)

2018/094 DUO moet gezakte kandidaten inburgeringsexamen meer toelichting geven over reden van zakken

Een Amerikaanse man, die ruim tien jaar woont en werkt in Nederland, wil Nederlander worden. Hij klaagt erover dat DUO hem geen toelichting heeft gegeven over de reden waarom hij is gezakt voor een onderdeel van het inburgeringsexamen. Na gesprekken met de Nationale ombudsman stuurt DUO de man een formulier met algemene informatie waarin onder andere staat dat hij niet heeft laten zien dat hij heeft nagedacht over zijn droombaan. De ombudsman vindt dit een stap in de goede richting, maar de man had een mondelinge toelichting moeten krijgen waarom zijn werkervaring onvoldoende was. Verder vindt de ombudsman dat DUO gezakte kandidaten meer toelichting moet geven als ze dat willen.

Instantie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Klacht: verzoek om inzage in afgelegde examen geweigerd

Oordeel: gegrond.

SAMENVATTING:

Instantie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Klacht: geweigerd om verzoeker mondeling dan wel schriftelijk enige toelichting te geven over de redenen waarom hij niet is geslaagd

Oordeel: gegrond.

Verzoeker woont in Nederland en werkt ruim tien jaar in de financiële sector. Hij heeft de Amerikaanse nationaliteit en wilde zich laten naturaliseren tot Nederlander. Daartoe moet hij een inburgeringsexamen afleggen. Een onderdeel van het inburgeringsexamen is het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Verzoeker is gezakt voor dit onderdeel.

Verzoeker klaagt erover dat hij DUO hem geen toelichting heeft gegeven over de redenen waarom hij is gezakt voor het examen.

Na gesprekken met de Nationale ombudsman kreeg hij een feedbackformulier met algemene informatie over wat er tijdens het examen niet goed is gegaan. In dit feedbackformulier stond onder andere dat hij niet heeft laten zien dat hij heeft nagedacht over zijn droombaan.

De Nationale ombudsman vindt het een stap in de goede richting dat DUO met een feedbackformulier enig vorm van inzage geeft in de beoordeling van het examen.

De Nationale ombudsman is echter van mening dat de feedback aan verzoeker niet is afgestemd op verzoekers specifieke situatie en daarom geen inzicht geeft in de redenen waarom verzoeker niet is geslaagd.

De Nationale ombudsman is van mening dat een mondelinge toelichting waarom zijn werkervaring onvoldoende was, op zijn plaats was geweest. Daarnaast kan de Nationale ombudsman zich voorstellen dat er ook andere examenkandidaten zijn die een nadere toelichting wensen.

De onderzochte gedraging is niet behoorlijk, wegens schending van het vereiste van maatwerk.

Aanbevelingen:

De Nationale ombudsman beveelt aan de minister van SZW, in overleg met DUO, aan:

– om ervoor te zorgen dat aan verzoeker alsnog uitleg wordt gegeven over wat hij niet goed heeft gedaan, zodat hij inzicht krijgt in de redenen waarom hij het examen niet heeft gehaald;

– en om ervoor te zorgen dat een nadere toelichting wordt gegeven aan examenkandidaten die dit wensen, zodat zij inzicht krijgen in de redenen waarom zij het examen niet hebben gehaald.

 

Bron: Nationale Ombudsman, maandelijkse rapportage.

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: