RAADSVRAGEN OVER VERTREK IND LOKET UIT EINDHOVEN

Eindhoven, 9 september 2020

Raadsvragen verhuizing IND

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Eind december 2017 verschijnt in het Eindhovens Dagblad een bericht dat het Eindhovense IND kantoor gaat verdwijnen. In dit artikel wordt ook bezwaar gemaakt tegen dit vertrek.
Er spelen ons inziens twee argumenten in de geopperde bezwaren:
Ten eerste dat veel Eindhovense burgers afhankelijk zijn van de dienstverlening van de IND. Deze burgers zullen voortaan naar een andere plaats moeten reizen en dat kost tijd en geld. Bezoek aan de IND moet overdag en dus zullen veel IND klanten vrij moeten vragen bij de werkgever, die daar niet
op zit te wachten. Bedrijven en onderwijsinstellingen zijn gebaat bij een optimale IND dienstverlening dicht bij huis, want dat spaart tijd en kosten.
Het tweede bezwaar raakt de positie van onze stad als economisch en (multi)cultureel centrum van met name Zuidoost Brabant en ook daarbuiten. Dit feit maakt dat vele vreemdelingen een plaats vinden in onze stad om te wonen, te werken en te recreëren. Denk hierbij aan kennismigranten, buitenlandse studenten, buitenlandse bedrijven die zich hier
willen vestigen, maar ook aan vluchtelingen en EU burgers en buitenlandse partners. Het is onze mening dat het vertrek van een dergelijk belangrijke dienst en dus voorziening als de IND de stad op vele fronten beperkt. Met andere woorden, de aanwezigheid van de IND is een verrijking voor onze
stad en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad.
Begin februari 2018 reageert de burgemeester op de geuite bezwaren tegen het vertrek van de IND.
Hij zegt dat nog bezien moet worden hoe de toekomstige IND dienstverlening ingevuld gaat worden, maar zegt toe dat dit proces nauwgezet gevolgd wordt.
De burgemeester verwacht dat het IND loket nog minstens 2 a 3 jaar in Eindhoven zal blijven functioneren. Wel zal, wat er ook gebeurt de IND-inzet op het Eindhovense Expat Center gegarandeerd blijven.
Op zaterdag 15 augustus 2020 verschijnt in het Eindhovens Dagblad het bericht dat het IND kantoor in Eindhoven per 1 oktober a.s. verhuist naar Den Bosch.
Wij zijn geschrokken van dit bericht. Totaal onverwachts voor ons. Zelfs de IND website vermeldt pas sinds 18 augustus jl. over de op handen zijnde verhuizing!
Desalniettemin willen wij middels volgende vragen constructief meedenken met het college over hoe sommige functies behouden kunnen worden voor onze stad:
1) Was het College eerder al bekend met de komende verhuizing van het IND kantoor naar Den Bosch? En zo ja, sinds wanneer?
2) Is er sinds februari 2018 overleg geweest tussen de IND en de Gemeente Eindhoven over deze verhuizing?
3) Wat is het standpunt van het College over de voorheen ingebrachte bezwaren tegen deverhuizing? Deelt u deze bezwaren? Zo ja, heeft u deze bezwaren kenbaar gemaakt? Zo nee, waarom deelt u deze bezwaren niet?
4) Deelt u onze mening dat het IND kantoor een bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid en het vertrek een verlies is voor onze stad? Graag toelichting
5) Mocht de verhuizing naar Den Bosch niet meer terug te draaien zijn, bent u bereid het gesprek aan te gaan met IND over dienstverlening in de avonduren, zodat mensen geen vrij hoeven te vragen van werk?
6) Volgens het eerdergenoemde ED bericht van 15 augustus worden een aantal IND activiteiten (waaronder biometrie) gecontinueerd op het Eindhovense Expat Center. Is dit bericht juist naar de mening van het College?
7) Als dit bericht juist is, betekent dit dan dat alle in Eindhoven woonachtige vreemdelingen gebruik kunnen maken van deze dienstverlening bij het Expat Center? Zo niet, waarom niet?
Wij hebben vernomen dat het Eindhovense Expat Center daar niet toe bereid is. Zo ja, is het college bereid om na een jaar te evalueren in hoeverre de diverse doelgroepen (vluchtelingen, expats, arbeidsmigranten etc.) zijn bereikt en bij een afname van het bereik hier stappen op te ondernemen?
8) Bent u bereid om een initiatief te nemen om te bewerkstelligen dat voor een beperkt aantal IND zaken elke vreemdeling terecht zou moeten kunnen bij het Eindhovense Expat Center?
Een beperkt aantal zaken- dit omdat wij van mening zijn dat het Expat Center er geen 30.000 bezoekers (cijfer ED) per jaar er bij kan hebben.
9) Mocht het expatcenter om overtuigende redenen uitbreiding van doelgroep niet aankunnen, bent u het dan met ons eens dat we moeten onderzoeken hoe we dit wel mogelijk kunnen maken?
10) Heeft de recente sluiting van The Hub nog invloed op de activiteiten van het Eindhovense Expat Center?


Met belangstelling zien wij uw antwoorden tegemoet,
Hoogachtend,
Adem Topdag, Fractievoorzitter DENK
Hafid Bouteibi, Fractievoorzitter PVDA
Murat Memis, Fractievoorzitter SP
Jorien Migchielsen, raadslid D66
Eva de Bruijn, raadslid Groen Links

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

4 gedachten over “RAADSVRAGEN OVER VERTREK IND LOKET UIT EINDHOVEN”

  1. Het is een ramp, maar wat kan je van een VVD burgemeester méér verwachten dan alleen opkomen voor expats.
    Kijk eens wat er de laatste 25 jaar in dit land is gebeurd …een fluwelen neoliberale revolutie. Het is vijf over twaalf, verzet is absoluut noodzakelijk tegen deze IND pesterijen.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: