NOG EVEN 3 PLANNEN VAN DE STAATSSECRETARIS.

Vandaag heeft de Staatssecretaris een brief gepubliceerd over o.a. wat Nederland gaat doen naar aanleiding van de branden op het Griekse opvangeiland Lesbos. In de staart van de brief worden nog gauw 3 plannen aangekondigd die weinig met het voorgaande onderwerp te maken hebben. Toch even lezen.

(…)

” Daarnaast informeer ik uw Kamer bij dezen dat het kabinet ook voornemens is
om een drietal aanvullende maatregelen te treffen.


1. In het huidige stelsel worden in het aanmeldgehoor vragen gesteld over identiteit, nationaliteit en reisroute. Het aanmeldgehoor vindt kort na indiening van de asielaanvraag plaats. Op een later moment in de asielprocedure vindt het
zogeheten eerste gehoor plaats waarin eveneens wordt gevraagd naar identiteit,
nationaliteit en reisroute. Dit is een dubbeling in het proces. Om die dubbeling te men zullen aan het aanmeldgehoor enkele verdiepende vragen over de
reeds bestaande elementen worden toegevoegd. Vervolgens zal het zogeheten
eerste gehoor niet langer hoeven plaatsvinden, hetgeen zowel voor de asielzoeker als voor de IND minder belasting betekent. Aan het aanmeldgehoor wordt ook het element van het asielmotief toegevoegd, zonder dat daarover verdiepende worden gesteld, met het oog op een betere planbaarheid van de verdere procedure. Beide aanpassingen leiden tot een efficiëntere asielprocedure. De verklaringen over de nieuwe elementen van het aanmeldgehoor worden niet tegengeworpen indien de asielzoeker deze verklaringen op een later moment wijzigt of aanvult. Voorafgaand aan het aanmeldgehoor is onafhankelijk voorlichtingsmateriaal beschikbaar. In de rust- en voorbereidingsfase is onafhankelijke voorlichting in de vorm van een gesprek beschikbaar.

2. Daarnaast zal het huidige artikel 21, vierde lid, Vw 2000 worden gewijzigd. Dit
werkt op dit moment belemmerend bij de aanpak van zeer zware criminele
vreemdelingen die in Nederland zijn opgegroeid. Daartoe worden de
mogelijkheden om de verblijfsvergunningsaanvragen voor onbepaalde tijd van
criminele vreemdelingen af te wijzen, verruimd. Zodat deze niet alleen gelden
voor opiumdelicten. Dit geeft ook meer ruimte om bestaande vergunningen in te trekken. Daartoe zal het vierde lid worden gewijzigd door de volgende zin te
schrappen: “De aanvraag kan slechts worden afgewezen op grond van het eerste lid, onder c, indien de vreemdeling bij onherroepelijk geworden rechterlijk vonnis is veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan 60 maanden, ter zake van handel in verdovende middelen.”

3. Tot slot streeft het kabinet ernaar de strafmaat voor mensensmokkel aan te
scherpen “.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
Ankie Broekers-Knol.

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: