Brexit: de gevolgen voor het arbeidsrecht ( een kleine verkenning)

Als een werkgever mensen in loondienst heeft uit het Verenigd Koninkrijk, heeft de Brexit flinke gevolgen. Hier volgen de belangrijkste zaken op een rij.

Brexit: de gevolgen voor het arbeidsrecht

Tot 1 januari 2021 was het Verenigd Koninkrijk weliswaar geen onderdeel meer van de EU, maar was er een overgangsperiode van kracht. Die tijd werd benut om te onderhandelen, de zogenaamde ‘deal’. Tot 1 januari 2021 waren alle EU-regels nog van kracht. Maar inmiddels is er een Brexit deal gesloten. De exacte arbeidsrechtelijk gevolgen van die deal worden op dit moment bestudeerd door juristen. We zetten op een rij wat we nu weten over de positie van een Britse werknemer in een Nederlands bedrijf.

Vergunning nodig?

Omdat Britten geen EU-onderdaan meer zijn, vallen zij niet langer onder de regels voor het vrij verkeer van personen en goederen. Werken in Nederland kan dus niet meer zomaar. Dat betekent dat Britten sinds 1 januari een geldige verblijfs- of werkvergunning nodig hebben om in Nederland te wonen en/of werken. Een nieuwe vergunning wordt niet zomaar verstrekt. Nieuwe aanvragen worden behandeld als ‘derdelanders’. Alleen Britse werknemers die in Nederland wonen en/of werken sinds voor 31 januari 2020 mogen zonder meer in Nederland blijven. Britten die in de overgangsperiode (tot en met 31 december 2020) rechtmatig in Nederland verbleven mogen blijven. Bijna alle Britten die in de BRP stonden ingeschreven hebben inmiddels een brief van de IND ontvangen hierover. Zo niet, dan konden zij zelfstandig een verblijfsvergunning aanvragen op basis van het z.g. Terugtrekkingsakkoord – zie website www.ind.nl.

 Wat moet de werkgever doen?

Het meeste werk ligt bij de Britse werknemer, niet bij de werkgever. Het verkrijgen van de juiste vergunningen is de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. Toch kunnen werkgevers hun werknemers wel helpen. Want door de Britse expat actief te begeleiden in het aanvragen van een reguliere verblijfsvergunning voorkomen werkgevers dat er complicaties ontstaan in de toekomst. Zonder vergunning mag de werknemer immers niet aan de slag.

Werken zonder vergunning?

Een werknemer uit een derde land, (een land buiten de EU) waaronder Britse expats, aan het werk stellen zonder vergunning is geen goed idee. Het is illegaal en er staan boetes op. Bovendien zijn zulke werknemers niet verzekerd. Het risico op loondoorbetaling ligt echter bij de werkgever. De wet gaat ervan uit dat de werkgever het loon moet doorbetalen, tenzij het niet kunnen werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt. Dat is waarschijnlijk alleen het geval als de werknemer niets heeft gedaan om een vergunning te krijgen. Maar dan moet de werkgever wel kunnen aantonen dat hij de werknemer heeft gevraagd om die vergunning.

Ontslag na Brexit

Als de Britse werknemer geen verblijfsvergunning ontvangt, kan hij of zij waarschijnlijk ontslagen worden. De wetgever heeft bij de totstandkoming van de Wet werk en zekerheid benoemd dat het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning een ontslaggrond oplevert. Ook bij deze toets is weer van belang in hoeverre de werkgever de Britse expat achter zijn broek aan heeft gezeten. Overigens dient een werkgever ook rekening mee te houden dat bij ontslag de opzegtermijn in beginsel in acht dient te worden genomen en dat zij – gelet op bovenstaande – gehouden kan zijn om het loon in deze periode door te betalen.’

Bron Salarisnet dd. 28-1-2021, enigszins ingekort

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: