OOK NEDERLANDS PASPOORT VOOR HEN DIE HET EERST NIET KONDEN KRIJGEN…

Datum 26 april 2021.


Onderwerp Juridische belemmering voor naturalisatie van RANOV vergunninghouders.
Op 20 april 2021 is de motie van de leden Jasper van Dijk en Kuik over het nader
onderzoek naar door Ranov-vergunninghouders ervaren knelpunten voor het
indienen van een naturalisatieverzoek aangenomen (Kamerstuk 19 637, nr.
2709).
De strekking van de motie is om het gezamenlijke WODC/IND-onderzoek te
schrappen en direct uitvoering te geven aan de motie van 4 februari 2021 van de
leden Jasper van Dijk en Van Toorenburg (Kamerstuk 35 483, nr. 68) inhoudende om voor Ranov-vergunninghouders in de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap een vrijstelling op te nemen van de voor reguliere vreemdelingen geldende documenteneis.

Ik heb besloten op dit moment in zoverre * uitvoering te geven aan deze moties dat de niet-genaturaliseerde Ranov-vergunninghouder die als minderjarige samen met de ouder(s) of zelfstandig een Ranov-vergunning heeft gekregen,

en inmiddels meerderjarig is, in de optie- en naturalisatieprocedure vrijgesteld wordt van:
a) het overleggen van een geldig buitenlands paspoort (of anderszins een
bewijs van het actuele bezit van een vreemde nationaliteit) en
b) het overleggen van een (buitenlandse)
geboorteakte/geboorteregistratiebewijs en
c) alleen bij naturalisatie: van de verplichting om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit [en daarvan een bewijsstuk te overleggen].

De overige naturalisatievoorwaarden gelden onverminderd ( ** bv geslaagd zijn voor het inburgeringsdiploma, nu niveau A 2, geen ernstige criminele feiten).

Mijn besluit wordt geformaliseerd met een daartoe strekkende aanpassing van het beleid in de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Om de uitvoerende instanties voldoende gelegenheid te geven de relevante werkprocessen aan te passen, zal deze beleidswijziging per 1 juni 2021 worden ingevoerd.

Voor de Ranov-vergunninghouders die zelf als meerderjarige in Nederland zijn
geïmmigreerd acht ik het noodzakelijk de onderzoeksresultaten af te wachten om voor hen tot een afgewogen beleidsvorming te kunnen komen.
De onderzoeksresultaten komen in de zomer beschikbaar. Ik informeer uw Kamer over deze resultaten en mijn op grond daarvan genomen beslissing.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
Ankie Broekers-Knol

  • * in zoverre betekent hier niet helemaal,
  • ** de toevoegingen zijn van mij.

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: