De Europese Raad en Parlement zijn akkoord met de Blauwe Kaart

Bron: Europese Raad

19-05-2021

Het voorzitterschap van de Europese Raad en de vertegenwoordigers van het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over de zogenoemde blauwe kaartrichtlijn.

Hierin staan de voorwaarden voor toegang en verblijf voor hooggekwalificeerde onderdanen van derde landen die in de EU komen wonen en werken (“kennismigranten”). Dit EU-breed toelatingsstelsel moet kennismigranten aantrekken en behouden, vooral in de sectoren, waar een tekort aan vakmensen is.

‘De groene en digitale transformatie van onze economieën slaagt alleen als onze arbeids­krachten de vaardigheden hebben om die transformatie te leiden. Onderwijs en levenslang leren zijn hierbij belangrijk, maar we moeten ook kunnen concurreren in de wereldwijde zoektocht naar talent. De herziene regels voor de Europese blauwe kaart bieden meer flexibiliteit, betere voorwaarden en vereenvoudigde mobiliteit, zodat de EU een van de top­bestemmingen voor hoogopgeleide werknemers is’ – zegt Eduardo Cabrita, minister van Binnenlandse Zaken van Portugal

De nieuwe regels zorgen voor verdere harmonisering van de huidige toegangs- en verblijfs-voorwaarden voor kennismigranten en maken de Europese blauwe kaart aantrekkelijker, met name door:

  • inclusievere toelatingscriteria, met onder meer een lagere salarisdrempel voor toelating en lagere salarisdrempels voor pas afgestudeerden en voor beroepen die werknemers nodig hebben, verlaging van de minimumduur van de arbeidsovereenkomst tot 6 maanden, en een uitbreiding van het toepassingsgebied tot kennismigranten uit de ICTsector
  • versoepeling van de mobiliteit binnen de EU, onder meer door de minimum­verblijfperiode in de eerste lidstaat te verkorten, de procedure voor verplaatsing te vereenvoudigen en te versnellen, en door cumulatie van verblijfsperioden onder verschillende regelingen toe te staan om de status van langdurig ingezetene te verkrijgen
  • vereenvoudiging van gezinshereniging en onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt voor de echtgenoot of partner van de blauwe kaart houder
  • -eenvoudiger procedures voor erkende werkgevers

          

– een zeer hoge mate van toegang tot de arbeidsmarkt, doordat de houder van een Europese  blauwe kaart als zelfstandige of in een andere beroepsactiviteit aan de slag mag gaan met toestemming van de lidstaat, en bescherming krijgt in geval van werkloosheid                                     

          

             

  • uitbreiding van het toepassingsgebied naar niet-EU-gezinsleden van EU-burgers en in bepaalde gevallen ook naar personen die internationale bescherming genieten

Hooggekwalificeerde werknemers uit niet-EU-landen kunnen een Europese blauwe kaart aanvragen, waarmee ze in de Europese Unie kunnen wonen en werken

De EU-lidstaten kunnen hun nationale regelingen voor hoogopgeleide werknemers naast die van de Europese blauwe kaart regeling laten voortbestaan.

De houders van een Europese blauwe kaart en hun gezinnen mogen echter niet worden benadeeld ten opzichte van houders van nationale vergunningen. Het voorlopige politieke akkoord moet door de Raad en het Europees Parlement worden goedgekeurd voordat de formele goedkeuringsprocedure wordt doorlopen.

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: