Aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité n.a.v. de rapportage van de Nederlandse regering over de naleving van het IVRK(Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind).

Datum: 11-2-2022

Het VN-Kinderrrechtencomité uit zijn zorgen over onder meer:

– het lage kennisniveau van het verdrag onder kinderen;

– de onevenredig grote gevolgen van de regionale verschillen en feitelijke discriminatie voor kinderen in achterstandsituaties in o.m. het onderwijs, de jeugdzorg en het rechtssysteem;

– de inconsequente naleving van het belang van in kind in o.a. migratie- en asielprocedures;

– de leeftijdsgrens voor de betrokkenheid van kinderen van 12 jaar bij o.a. armoedebestrijding;

– de strenge omstandigheden waaronder staatloze kinderen het Nederlanderschap kunnen aanvragen, waaronder de eis van drie jaar legaal verblijf;

– het hoge aantal uithuisplaatsingen van kinderen wegens economische redenen;

– het gebrek aan (de naleving van) maatregelen ter voorkoming van kindersterfte voor zwangere vrouwen in kwetsbare situaties, waaronder azc’s;

– het aantal kinderen dat leeft in armoede;

– de gevolgen van recente wijzigingen in het Vb (Vreemdelingenbesluit), zoals de samenvoeging van het aanmeld- en het eerste gehoor, voor asielzoekende kinderen;

– het feit dat asielzoekende kinderen ouder dan 15 jaar soms worden beoordeeld a.d.h.v. criteria voor volwassenen;

– uitzetting van asielzoekende kinderen zonder individuele beoordeling of scheiding van de ouders in Caribisch Nederland;

– de strenge voorwaarden voor gezinshereniging van kinderen met hun ouders die niet kunnen worden getraceerd.

Bron: Migratieweb.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: