Aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité n.a.v. de rapportage van de Nederlandse regering over de naleving van het IVRK(Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind).

Datum: 11-2-2022

Het VN-Kinderrrechtencomité uit zijn zorgen over onder meer:

– het lage kennisniveau van het verdrag onder kinderen;

– de onevenredig grote gevolgen van de regionale verschillen en feitelijke discriminatie voor kinderen in achterstandsituaties in o.m. het onderwijs, de jeugdzorg en het rechtssysteem;

– de inconsequente naleving van het belang van in kind in o.a. migratie- en asielprocedures;

– de leeftijdsgrens voor de betrokkenheid van kinderen van 12 jaar bij o.a. armoedebestrijding;

– de strenge omstandigheden waaronder staatloze kinderen het Nederlanderschap kunnen aanvragen, waaronder de eis van drie jaar legaal verblijf;

– het hoge aantal uithuisplaatsingen van kinderen wegens economische redenen;

– het gebrek aan (de naleving van) maatregelen ter voorkoming van kindersterfte voor zwangere vrouwen in kwetsbare situaties, waaronder azc’s;

– het aantal kinderen dat leeft in armoede;

– de gevolgen van recente wijzigingen in het Vb (Vreemdelingenbesluit), zoals de samenvoeging van het aanmeld- en het eerste gehoor, voor asielzoekende kinderen;

– het feit dat asielzoekende kinderen ouder dan 15 jaar soms worden beoordeeld a.d.h.v. criteria voor volwassenen;

– uitzetting van asielzoekende kinderen zonder individuele beoordeling of scheiding van de ouders in Caribisch Nederland;

– de strenge voorwaarden voor gezinshereniging van kinderen met hun ouders die niet kunnen worden getraceerd.

Bron: Migratieweb.

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: