Bericht van RvIG: Update registratie Oekraïners in de BRP

woensdag 16 maart 2022

Veel mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld, melden zich nu en de komende tijd bij gemeenten.

Onderstaande werkwijze is van kracht:

Personen van wie de gemeente niet de identiteit kan vaststellen of van wie de gemeente niet kan constateren dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben, worden niet ingeschreven.

Over de wel te volgen procedure, voor wat betreft het verblijfsrecht en de inschrijving in de BRP, volgt spoedig meer informatie. Deze personen kunnen nog geen aangifte doen van verblijf en adres.

Dit betekent dat beperkt en niet-gedocumenteerde Oekraïners en (on)gedocumenteerde derdelanders nog niet in de BRP kunnen worden geregistreerd. Over te volgen werkwijze moet nog een politiek besluit worden genomen.

Let op: De werkwijze zoals beschreven in de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) is nog niet de definitieve werkwijze en moet daarom ook niet uitgevoerd worden.

Ongedocumenteerde Oekraïners

Als een Oekraïner niet of onvoldoende gedocumenteerd is en de gemeente kan de identiteit of nationaliteit niet vaststellen, dan kan deze persoon verwezen worden naar de Oekraïense ambassade. De ambassade kan de persoon verifiëren en een certificaat afgeven waarin de identiteit en nationaliteit wordt bevestigd.

Oekraïners kunnen dit document aanvragen tijdens het inloopspreekuur van de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 09:00-13:00 op Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag.

Voor minderjarige kinderen die in gezinsverband zijn meegekomen en die geen identiteitsbewijs hebben, geldt het volgende:

Ouders kunnen (bij gebrek aan overige documenten) een verklaring onder ede of belofte afleggen, waarmee de gemeente de identiteit van de kinderen vaststelt. Vervolgens schrijft de gemeente ook deze kinderen in. Dit is een uitzondering op de standaardregel dat hiervoor een identiteitsbewijs nodig is. Deze uitzondering is alleen toepasbaar voor deze doelgroep in de huidige omstandigheden. (P.S. dit kan toch ook gelden voor andere vluchtelingen – ouders (Afghanistan, Jemen, Eritrea enzovoort), gezien de “huidige omstandigheden” waarin deze vluchtelingen verkeren?)

Bron: NVVB (Cursivering en PS zijn van mijn hand).

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: