Aanpassing beleid derdelanders

Het beleid omtrent derdelanders uit Oekraïne is aangescherpt. Dit is een aanvullende instructie voor derdelanders uit Oekraïne, die geen permanente verblijfsvergunning in Oekraïne hebben

Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning (niet zijnde een tijdelijke vergunning internationale of nationale bescherming, dit zijn asielvergunningen) vallen per 19 juli 2022 niet meer onder de richtlijn tijdelijke bescherming en hebben dus niet langer recht op opvang en voorzieningen in Nederland. Vanaf 19 juli mogen deze derdelanders niet meer ingeschreven worden in de BRP. Zij moeten Nederland verlaten.

Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning die vóór 19 juli al ingeschreven waren in de BRP behouden hun tijdelijke bescherming tot 4 maart 2023.

Derdelanders die gezinslid zijn van een Oekraïner of derdelander die een permanente verblijfsvergunning of een tijdelijke vergunning internationale of nationale bescherming hebben, kunnen wel ingeschreven worden. Het gaat dan om de huwelijkspartner of het minderjarige kind.

Dit geldt ook voor andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden en die volledig of grotendeels afhankelijk zijn. Dit laatste is voor Burgerzaken moeilijk te beoordelen. Daarom is het advies ‘niet inschrijven’, maar wel deze mensen aanmelden bij de veiligheidsregio, zodat vervolgens triage door de IND kan plaatsvinden.

Vergunningen voor internationale of nationale bescherming kunnen ook tijdelijke vergunningen zijn. Daar is de aanscherping van het beleid niet op van toepassing.

Herkenning derdelanders die niet meer ingeschreven kunnen worden

Derdelanders kunnen in het bezit van een vergunning waar op staat dat deze tijdelijk permanent is. Tijdelijk permanent geeft aan dat de vergunning tijdelijk is maar de rechten gelijk zijn aan die van een permanente vergunning. Deze worden in dit kader aangemerkt als tijdelijke vergunningen. Voorbeelden zijn terug te vinden in DISCS.

Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning gaat veelal om studentenvergunningen. Dit zijn visa en vergunningen (creditcard formaat) voor tijdelijk doel, meestal studie. De voorbeelden zijn terug te vinden in DISCS.

Werkinstructie derdelanders die niet ingeschreven kunnen worden

Voor derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne blijft de aangifte voor inschrijving in de BRP dus achterwege.

De derdelander moet Nederland verlaten. Hij/zij kan daarbij geholpen worden door de Dienst Terugkeer en Vertrek of door International Organization for Migration (IOM)

Hij/zij kan zelf contact opnemen met DT&V via ilc@dtv.minjenv.nl of met IOM telnr: 08874644666.

Indien de derdelander aangeeft in Oekraïne een aanvraag om (inter)nationale bescherming te hebben ingediend waar nog geen beslissing op is gekomen, valt deze persoon niet onder de richtlijn. Ook dan blijft aangifte achterwege. Deze persoon kan worden verwezen naar Ter Apel voor het indienen van een asielaanvraag naar Nederlands recht. Neem contact op met de IND hierover. De IND meldt deze persoon aan bij het Aanmeldcentrum.

Deze instructie is tot stand gekomen in samenwerking met de IND, VNG, NVVB en de ministeries van BZK en J&V.

Bron: NVVB 20-7-2022

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: