PASPOORTEN VAN VENEZUELA

Informatiebericht SUA/IND

Geldig vanaf 23-11-2020
Geldig tot en met 23-10-2022,

 1. Aanleiding
  De IND heeft signalen gekregen uit de binnen- en buitenlandse pers alsook van Venezolaanse burgers hier te lande dat het voor Venezolaanse burgers zeer moeilijk kan zijn om een paspoort te krijgen of te verlengen. Dit heeft te maken met een tekort aan grondstoffen en materialen als gevolg van de situatie in Venezuela.
  Enige tijd geleden heeft er een overleg plaatsgevonden tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Venezolaanse ambassade in Den Haag. De problemen met de afgifte van Venezolaanse paspoorten en verlenging van de Venezolaanse paspoorten worden onderkend door de Venezolaanse ambassade en er is op korte termijn GEEN oplossing.
 2. Tijdelijke verlenging van verlopen paspoorten of paspoorten die binnen zes maanden verlopen
  Op 8 oktober 2017 heeft de regering van Venezuela een decreet uitgevaardigd waarmee verlopen Venezolaanse paspoorten, of paspoorten die binnen zes maanden vervallen, met twee jaren kunnen worden verlengd. De verlenging van de geldigheidsduur bestaat uit een sticker die in het paspoort is geplaatst met daarop de foto van de houder en de vermelding van de persoonsgegevens. De sticker is voorzien van beveiligingskenmerken. De verlenging van de geldigheidsduur door middel van een sticker is alleen van toepassing op biometrische paspoorten. Het paspoort moet verder in goede staat verkeren en moet minimaal twee blanco vellen of vier blanco pagina’s bevatten.
 3. Om een verlenging van de geldigheid aan te vragen, moet de houder een aanvraag indienen via de SAIME-website (www.saime.gob.ve). Het online aanvraagformulier moet worden ingevuld, de leges moeten worden betaald en het ontvangstbewijs moet worden afgedrukt.
  Om verlenging van de geldigheid van het paspoort via het consulaat te kunnen verkrijgen, moeten aanvragers vervolgens bij het consulaat de volgende documenten overleggen:
 • Het origineel en een kopie van het paspoort;
 • Het origineel en een kopie van de nationale identiteitskaart;
 • Het bewijs van inschrijving bij het consulaat.
  Aanvragers onder de 18 jaar moeten daarnaast door beide ouders worden begeleid

Als een van de ouders niet aanwezig is, moet de begeleidende ouder een machtiging van de afwezige ouder overleggen. Deze machtiging moet afgegeven zijn door de Raad voor de bescherming van kinderen en adolescenten (Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente) in Venezuela, of voorzien zijn van een legalisatie (Apostille) als de ouder zich buiten Venezuela bevindt. Bovendien moeten minderjarige aanvragers die ouder zijn dan 9 jaar, ook het origineel van zijn of haar nationale identiteitskaart overleggen.
Hieronder wordt uiteengezet hoe het paspoortvereiste, gezien de hiervoor beschreven omstandigheden, in Venezolaanse zaken moet worden toegepast.

Hoe te handelen:
Afname biometrische gegevens en ophalen verblijfsdocument
Venezolaanse onderdanen die niet meer beschikken over een geldig nationaal paspoort en evenmin beschikken over een geldig verblijfsdocument, kunnen zich voor het ophalen van een verblijfspas of afname biometrische gegevens bij het loket legitimeren met hun verlopen paspoort en een kopie van de (verlengings)aanvraag van hun paspoort.

Verlengingsaanvragen en aanvragen wijziging beperking:
Bij verlengingsaanvragen en aanvragen wijziging beperking kan het paspoortvereiste tijdelijk niet worden tegengeworpen wanneer voldaan wordt aan alle volgende omstandigheden:

 • Het verlopen paspoort is overgelegd;
 • Een kopie van de (verlengings)aanvraag van zijn/haar paspoort is overgelegd;
 • Hij/zij aan alle overige voorwaarden voor de verblijfsvergunning voldoet.
  In de beschikking/ aanbiedingsbrief van de inwilliging moet worden opgenomen dat aan betrokkene tijdelijk het paspoortvereiste niet wordt tegengeworpen, maar dat bij de eerstvolgende aanvraag om verlenging van de vergunning (of wijziging van een beperking) een geldig nationaal paspoort wordt verlangd.
 • Eerste aanvragen om een verblijfsvergunning
  Bij eerste aanvragen geldt het paspoortvereiste onverminderd.

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: