BREXIT OKAY?

 

Bij deze een korte samenvatting van het Brexit akkoord waar het gaat over migratie.

Deze ontwerptekst voor de overeenkomst over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie behelst het volgende:

De overeenkomst maakt het mogelijk voor Unieburgers, Britten en hun families om hun rechten die voortvloeien uit het EU recht voor de rest van hun leven te blijven uitoefenen, mits deze rechten gebaseerd zijn op keuzes gemaakt voor het einde van de transitieperiode op 31 december 2020. Zij kunnen hun leven, werk en studie voortzetten zoals zij dit op dit moment doen onder dezelfde inhoudelijke voorwaarden onder het EU recht, incl. het verbod op discriminatie o.g.v. nationaliteit en het recht op gelijke behandeling in vergelijking tot onderdanen van gastlanden. De enige restricties die van toepassing zullen zijn, zullen voortkomen uit deze overeenkomst. De overeenkomst sluit niet uit dat het VK of de Lidstaten ruimere rechten toekennen.

Verblijfsrechten

Unieburgers en Britten en hun familieleden, en andere personen die verblijven in het gastland cf. de voorwaarden uit de Overeenkomst, hebben het recht het gastland in en uit te gaan, zoals in art. 4 lid 1 en art. 5 lid 1 Richtlijn 2004/38, met een geldig paspoort of een nationale ID kaart in het geval van Unieburgers en Britten, en met een geldig paspoort voor andere personen.

De inhoudelijke voorwaarden voor verblijf blijven hetzelfde als onder het huidige EU recht op vrij verkeer. Lidstaten die een verplicht registratiesysteem hanteren, moeten beslissingen over het toekennen van de nieuwe verblijfstatus onder deze overeenkomst gemaakt worden o.b.v. objectieve criteria en dezelfde voorwaarden als uiteengezet in de Richtlijn 2004/38. Unieburgers en Britten voldoen aan deze voorwaarden als zij werknemer of zelfstandige zijn, voldoende middelen en een ziektekostenverzekering hebben, familielid zijn van een persoon die aan deze criteria voldoet of al het recht op permanent verblijf hebben verworven. De overeenkomst verlangt geen fysieke aanwezigheid in het gastland aan het eind van de transitieperiode. Zij die beschermd zijn onder de overeenkomst en nog geen recht op permanent verblijf hebben, zullen hun verblijf in het gastland kunnen voortzetten en permanent verblijf te verkrijgen.

Unieburgers en VK onderdanen die in het gastland aankomen tijdens de transitieperiode genieten dezelfde rechten en plichten als zij die in het gastland aangekomen zijn voor 30 maart 2019. Ook zullen hun rechten aan dezelfde restricties en beperkingen onderworpen zijn. De betrokken personen zullen niet langer van de overeenkomst profiteren, als zij afwezig zijn van het gastland voor meer dan vijf jaar.

Rechten van arbeiders, zelfstandigen en de erkenning van beroepskwalificaties

De personen die onder de overeenkomst vallen hebben het recht om werk aan te nemen of economische activiteiten uit te voeren als zelfstandige. Zij houden ook alle werknemersrechten die gebaseerd zijn op het EU recht. De overeenkomst beschermt ook het recht van grensarbeiders en van zelfstandig ondernemers die op de grens werken.

Wie onder de overeenkomst valt en zijn beroepskwalificaties erkend heeft gekregen in het land waar hij of zij op dat moment verblijft of, voor grensarbeiders, waar hij of zij werkt, kan op die erkenning blijven vertrouwen v.w.b. het uitoefenen van de professionele activiteiten gekoppeld aan deze beroepskwalificaties. Aanvragen om erkenning van beroepskwalificaties gedaan voor het eind van de transitieperiode worden beoordeeld cf. de EU regels die van toepassing waren op het moment van aanvraag.

Sociale Zekerheid

De overeenkomst voorziet in regels voor de coördinatie van sociale zekerheid en het behoud van het recht op o.a. gezondheidszorg en pensioen. De sociale zekerheidsvoorzieningen van de overeenkomst beslaan de rechten van Unieburgers en Britten in grensoverschrijdende sociale zekerheidssituaties die betrekking hebben op zowel het VK als ten minste een andere lidstaat aan het eind van de transitieperiode. Zij kunnen worden uitgebreid om triangulaire sociale zekerheidssituaties, betrekking hebbende op een lidstaat, het VK en een EFTA lidstaat, te dekken. Hiervoor moeten drie verschillende overeenkomsten van toepassing zijn: een artikel in de overeenkomst die EFTA onderdanen beschermd, een provisie die Unieburgers beschermd in corresponderende overeenkomsten tussen de VK en EFTA landen, en provisies die Britten beschermd in corresponderende overeenkomsten tussen de EU en EFTA landen. Alleen als deze laatste twee overeenkomsten zijn gesloten en toepasbaar zijn, zal het artikel in de overeenkomst die EFTA onderdanen beschermd ook van toepassing zijn.

Bron: Europese Commissie, Fact Sheet.

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: