Nederland sluit de grenzen voor mensen van buiten Europa……..voor minstens 30 dagen!

Nieuwsbericht | 18-03-2020 | 19:52

 Het gaat om een inperking voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) met als doel de verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die niet onder de volgende uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen.

De reisbeperking geldt niet voor de volgende categorieën personen:

EU burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden;

Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein en hun familieleden;

Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen);

Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat;

Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV).

Andere personen met een vitale functie of behoefte, waaronder:

Zorgpersoneel;

Grenswerkers;

Personen werkzaam in het transport van goederen, voor zover noodzakelijk;

Diplomaten;

Militairen;

Personeel van internationale en humanitaire organisaties;

Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken;

Transitpassagiers die via Nederland naar een ander derde land willen reizen;

Personen die internationale bescherming behoeven; de grensprocedure is onverkort van toepassing;

Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten.

 Deze maatregel geldt in beginsel voor de duur van 30 dagen.

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: