Is er licht aan de inburgeringshorizon – dankzij de toeslagenaffaire?

12-07-2021, Kamervragen inzake uitspraak omtrent het te laat afronden van de inburgering – Antwoorden

Antwoorden van de MvSZW op vragen van het lid van Kent (SP) over de uitspraak van 1 juni 2021 van de Rechtbank Haarlem omtrent het te laat afronden van de inburgering.

De MvSZW stelt geen hoger beroep in tegen deze uitspraak. Er is alsnog een verlenging van de inburgeringstermijn toegekend.

De Wet inburgering 2013 is bewust opgezet als een strenge wet. Met de inzichten van nu, mede gevoed door de lessen van de Kinderopvangtoeslagaffaire, zal de MvSZW opnieuw gaan kijken naar het huidige stelsel en de positie van de veelal kwetsbare groep inburgeraars daarin. Op dit moment wordt daarom een verkenning uitgevoerd naar verbetermogelijkheden binnen het huidige stelsel. In deze verkenning wordt het huidige stelsel ook onderzocht op hardvochtige effecten op inburgeraars. Daarbij wordt ook gekeken naar de bestaande regels voor terugvordering van de lening bij overschrijden van de termijn. Om gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk te maken moet de regelgeving inburgering worden aangepast.

Het huidige stelsel houdt tot op zekere hoogte al wel rekening met individuele omstandigheden. Zo verlengt DUO de inburgeringstermijn als er sprake is van niet-verwijtbare omstandigheden. Daarnaast zijn de mogelijkheden tot ontheffing op grond van aantoonbaar geleverde inspanningen (AGI) in 2018 verruimd waardoor ook als niet aan de formele criteria voor ontheffing AGI wordt voldaan op grond van bijzondere individuele omstandigheden DUO op verzoek een ontheffing kan verlenen. Tot slot wordt als onderdeel van de verkenning gekeken hoe nog meer maatwerk kan worden geleverd.

In de nieuwe Wet inburgering is kwijtschelding van de lening en mogelijke terugbetaling van de lening bij overschrijding van de termijn niet meer aan de orde. Asielmigranten krijgen immers een persoonlijk inburgeringstraject aangeboden. Ook wordt in de nieuwe wet een hardheidsclausule opgenomen waardoor er meer ruimte komt voor maatwerk bij het opleggen van een boete.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s