BELANGRIJK VOOR NU EN 2022!

Met deze brief informeer ik uw Kamer over het voorbereiden van twee ontwerpalgemene maatregelen van bestuur tot wijziging van respectievelijk het
Vreemdelingenbesluit 2000 (hierna: Vb 2000) en het Besluit naturalisatietoets in verband met een overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet
inburgering 2021.
De inburgeringsregels van de huidige Wet inburgering sluiten grotendeels aan bij de vereisten in het Vb 2000 voor het verkrijgen van een sterker verblijfsrecht en de naturalisatietoets in het Besluit naturalisatietoets.

Beide ontwerpen beogen de huidige regels (en daarmee het huidige taalbeheersingsniveau A2) voor het inburgeringsvereiste in het kader van sterker verblijfsrecht en naturalisatie voorlopig te handhaven.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vb 2000 i.v.m. het sterker verblijfsrecht

Het ontwerpbesluit regelt dat ten aanzien van alle inburgeringsplichtige vreemdelingen het uitgangspunt wordt gehandhaafd dat zij
aan het inburgeringsvereiste voor een sterker verblijfsrecht voldoen wanneer zij hun inburgeringsplicht hebben vervuld, of daarvan volledig zijn vrijgesteld of ontheven – ongeacht of zij vallen onder het oude regime van de Wet inburgering 2013 of het nieuwe regime van de Wet inburgering 2021.1
De verkenning naar de wijze waarop het inburgeringsvereiste voor niet inburgeringsplichtige vreemdelingen in de toekomst wordt vormgegeven, is nog niet gereed. Niet-inburgeringsplichtige vreemdelingen die een sterker
verblijfsrecht aanvragen mogen in ieder geval in 2022 het inburgeringsexamen

van de Wet inburgering 2013 op taalbeheersingsniveau A2 afleggen of kunnen
een ontheffing of vrijstelling krijgen.
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit naturalisatietoets
Ook zal aan de rijksministerraad – met het oog op het voor advies aanhangig
doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk
een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit naturalisatietoets worden
voorgelegd dat ertoe strekt de huidige regels van de Wet inburgering 2013 met
betrekking tot de naturalisatietoets voorlopig te handhaven.

De verkenning naar de wijze waarop de naturalisatietoets in de toekomst wordt
vormgegeven, is ook nog niet gereed. Vreemdelingen die willen naturaliseren
kunnen in ieder geval nog in 2022 met hun inburgeringsdiploma op
taalbeheersingsniveau A2 in aanmerking komen voor naturalisatie.

Niet inburgeringsplichtige vreemdelingen die willen naturaliseren mogen in de
overgangssituatie het inburgeringsexamen van de Wet inburgering 2013 afleggen of kunnen een ontheffing of vrijstelling krijgen. Op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap (artikel 8, eerste lid, onderdeel d en zesde lid) treedt dit besluit niet eerder in werking dan vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Conform deze bepaling zal ik van de plaatsing in het Staatsblad mededeling doen aan de Eerste Kamer en aan uw Kamer.
Zodra meer bekend is over de wijze waarop het inburgeringsvereiste in het kader van het sterker verblijfsrecht en de naturalisatietoets in de toekomst wordt vormgegeven, informeer ik uw Kamer daar over.
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
Ankie Broekers-Knol

4-10-2021

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: