Informatiebericht SUA Openbaar

Van IND / SUA

Nummer & Titel IB 2022/90 uitwerking maatregel huisvesting bij nareis

Geldig vanaf 03-10-2022

Geldig tot en met 03-04-2023

1. Aanleiding

Op 26 augustus 2022 heeft het Kabinet een nieuwe maatregel ingesteld voor

nareizigers. Dit is uitgelegd in een Kamerbrief.

2. Inhoud/Toelichting

In dit IB staat de implementatie van deze maatregel uitgelegd. Deze maatregel

geldt voor alle aanvragen voor gezinshereniging van houders van een

verblijfsvergunning asiel. Dus voor nareis, 8 EVRM en regulier.

3. Verwachting

Deze maatregel wordt in de zomer van 2023 geëvalueerd. Dit IB wordt in december 2022 aangepast als delen van het proces geautomatiseerd worden.

4. Hoe te handelen

In de Kamerbrief wordt uitgelegd dat er een nieuwe werkwijze komt waarbij pas een mvv wordt afgegeven als de referent geschikte huisvesting heeft. “In de praktijk zal dit betekenen dat de termijn tussen het moment van de nareisaanvraag en het moment van visumverstrekking maximaal 15 maanden zal zijn.” De mvv-afgifte termijn zoals bedoeld in artikel 2r Vw wordt gebruikt als periode waarin wordt gezocht naar geschikte huisvesting. Nadat de IND heeft beslist op de nareisaanvraag, moeten de nareizigers wachten tot:

 – ofwel de 15 maanden zijn verstreken;

– de zes maanden termijn van 2r Vw/mvv-afgifte termijn is verstreken; of

– indien er geschikte huisvesting is.

Pas hierna kunnen de gezinsleden zich wenden tot de diplomatieke post voor afgifte van de mvv door Buitenlandse Zaken (hierna BZ).

Het proces ziet er als volgt uit:

1. IND beoordeelt of nareiziger in aanmerking komt voor een inwilliging. IND stuurt vervolgens een kennisgeving met daarin dat referent geen geschikte huisvesting heeft en dat de gezinsleden niet direct de mvv mogen ophalen.

2. Bij geschikte huisvesting in termijn:

a. De referent verkrijgt een bewijs dat de woning geschikt is.

b. De referent stuurt het formulier geschikte huisvesting en bewijs van naar de IND.

c. IND stuurt brief aan referent dat gezinsleden mvv mogen ophalen

d. IND geeft sein aan BZ dat gezinsleden mvv mogen ophalen door

verzenden .xml-bestand.

e. De gezinsleden doorlopen de nareisprocedure in Zevenaar.

3. Bij geen geschikte huisvesting:

a. IND stuurt brief na 6 of 15 maanden dat gezinsleden mvv mogen

ophalen.

b. IND stuurt .xml na 6 of 15 maanden naar NL-vertegenwoordiging dat termijn is verlopen en mvv mag worden afgegeven.

c. De gezinsleden doorlopen de nareisprocedure in Ter Apel.

Hoe controleer je of de referent geschikte huisvesting heeft?

De keten werkt aan een geautomatiseerd traject.1 Tot die tijd geldt deze werkwijze:

– De keten gaat er vanuit dat de referent geen geschikte huisvesting heeft bij inwilliging.

– Zodra er geschikte woonruimte heeft gevonden voor het gezin, vult de referent het formulier geschikte huisvesting in, en stuurt dit samen met een bewijs van geschikte huisvesting naar de IND.

– Het formulier geschikte huisvesting is te vinden op ind.nl (link invoegen).

Hoe kom je er tijdens de termijn achter of de referent inmiddels geschikte huisvesting heeft?

– Zodra er geschikte woonruimte heeft gevonden voor het gezin, vult de referent het formulier geschikte huisvesting in, en stuurt dit samen met een bewijs van geschikte huisvesting naar de IND.

Informeer BZ hierover door de .xml te sturen. Informeer de gezinsleden door een brief te sturen naar de referent.

Wat als de termijn is verstreken?

Indien de termijn van 6 of 15 maanden is verstreken, stuurt de IND de .xml naar BZ, informeert de IND gezinsleden door een brief te sturen naar de referent dat zij de mvv kunnen ophalen.

Wat als de totale beslistermijn + maatregeltermijn niet 15 maanden is?

– Indien de IND sneller beslist dan 9 maanden, geef je de maximale maatregeltermijn van zes maanden. Deze termijnen worden allebei niet verlengd.

– Indien de IND langzamer beslist dan 9 maanden, maar sneller dan 15 maanden, pas je de maatregeltermijn aan tot je op 15 maanden uitkomt. De maatregeltermijn is dan bijvoorbeeld 4 maanden en 3 dagen.

– Indien de IND langzamer beslist dan 15 maanden, hoeven de gezinsleden niet te wachten. De gezinsleden kunnen direct hun mvv ophalen bij de ambassade.

Wat komt er in de beschikking?

Zet in de beschikking altijd de datum waarop de maatregeltermijn definitief ten einde is. Dat is de juridische startdatum + 15 maanden (tenzij de IND eerder dan 9 maanden beslist). Verwijs ook naar het formulier geschikte huisvesting

Wat als er vragen/klachten komen?

1 COA, VNG en IND hopen in december het TVS-systeem te hebben aangepast. Dit IB zal dan ook worden gewijzigd.

Pagina 3 van 3

De IND streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn. Er kan altijd worden verwezen naar de Kamerbrieven en IND.nl. Op http://www.ind.nl komt speciale informatie over maatregel te staan.

Wat als er bezwaar wordt gemaakt?

De doorlooptijden zijn bij nareis vrij lang. Hierdoor is het aannemelijk dat zodra het bezwaar inhoudelijk wordt behandeld, de 15 maanden vanaf datum van de aanvraag reeds voorbij zijn. De gezinsleden hebben hun mvv dan al kunnen ophalen, en hebben daarom geen procesbelang meer. Indien de zaak wel binnen 15 maanden wordt behandeld, geldt de gewone werkwijze bij bezwaar en eventueel beroep.

Geldt deze maatregel ook in huidige bezwaarzaken?

Ja, echter bij bezwaar zit er tussen het indienen van de eerste aanvraag en het inwilligen van de bezwaarzaak, vrijwel altijd meer dan 15 maanden, dus is de maatregel niet van toepassing. De maatregel geldt wel ook herhaalde aanvragen.

Hoe zit het met reguliere zaken?

De maatregel geldt voor alle zaken waarvan de referent een houder verblijfstatus asiel is. De gezinsleden hebben immers allemaal recht op opvang en huisvesting.

Daarom geldt ook voor hen de maatregel.

Zijn er uitzonderingen op deze maatregel?

Ja, voor sommige situaties geldt een uitzondering. Op die zaken is de maatregel niet van toepassing.

– Bij een medische noodsituatie van de referent of gezinsleden die via de spoedprocedure worden behandeld.

– Minderjarige kinderen die alleen (zonder ouder of verzorger) achterblijven in het land van herkomst of derde land.

– Amv’s die in een schrijnende situatie verkeren waar Stichting Nidos aandacht voor vraagt.

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: